TILLBAKA TILL BLOGGEN

Melwins diagnos

Melwins hjärntumör sort heter Ependymom.

Ependymom är en tumör som består av neoplastiska ependymceller.

Förekommer oftast hos små barn men kan finnas i alla åldrar.

Ependymom förekommer som låg-malignt ependymom , WHO grad II och som anaplastiskt ependymom som har WHO grad III.

Melwins bortopererade tumör visade grad II på WHO skalan, dvs mindre elakartad. Detta är bekräftat genom analys av den tumör som opererats bort.

Den tumör som sitter kvar i hjärnan kan eventuellt vara eller övergå till anaplastiskt ependymom som har WHO grad III ( elakartad ) eller vara exakt samma grad som den bortopererade tumören.

Ependymom kan spridas via likvor vägarna ( hjärnvätskan ) och ner i spinalkanalen ( ryggraden ), men ej till övriga delar i kroppen som inte tillhör CNS, centrala nervsystemet. Behandling är i första hand kirurgiskt.

Så mycket tumör som möjligt bör tas bort.

Oftast ges både cytostatika samt strålbehandling för att förhindra spridning och återfall av tumören .

 

 

 

 

TILLBAKA TILL BLOGGEN